Credit swap

Định nghĩa Credit swap là gì?

Credit swapHoán đổi tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit swap - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Swap có giá trị phụ thuộc vào chất lượng của tín dụng tiềm ẩn.

Definition - What does Credit swap mean

Swap whose value depends on the quality of the underlying credit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *