Credit tranches

Định nghĩa Credit tranches là gì?

Credit tranchesĐợt tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit tranches - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) làm cơ sở tín dụng của nó có sẵn cho các nước thành viên.

Definition - What does Credit tranches mean

Portions in which International Monetary Fund (IMF) makes its credit facility available to the member countries.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *