Criminal law

Định nghĩa Criminal law là gì?

Criminal lawLuật hình sự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criminal law - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Luật giao dịch với những tội ác và tội chống lại Nhà nước, và nộp hồ sơ vụ án hình sự.

Definition - What does Criminal law mean

Law dealing with crimes and offenses against the State, and the filing of criminal cases.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *