Criminal prosecution

Định nghĩa Criminal prosecution là gì?

Criminal prosecutionTruy tố hình sự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criminal prosecution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nộp của một vụ án hình sự tạo thành một phụ trách hoạt động tội phạm.

Definition - What does Criminal prosecution mean

Filing of a criminal case constituting a charge of criminal activity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *