Cure

Định nghĩa Cure là gì?

CureChữa khỏi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sửa chữa hoặc loại bỏ một khiếm khuyết của pháp luật hoặc bị lỗi. Xem thêm khắc phục.

Definition - What does Cure mean

Correction or removal of a legal defect or error. See also remedy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *