Current demand

Định nghĩa Current demand là gì?

Current demandNhu cầu hiện tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current demand - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ sẵn sàng của thị trường để trả giá cầm quyền đối với hàng hóa hoặc dịch vụ.

Definition - What does Current demand mean

Extent of a market's willingness to pay the ruling prices for goods or services.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *