Curriculum vitae

Định nghĩa Curriculum vitae là gì?

Curriculum vitaeSơ yếu lý lịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Curriculum vitae - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

CV. Một bản tóm tắt của người xin việc là kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn, cùng với thông tin liên quan khác liên quan đến trình độ của ứng viên. Sơ yếu lý lịch là tương tự như một sơ yếu lý lịch, nhưng được sử dụng thường xuyên hơn bởi các ứng cử viên có công trình công bố trên các tạp chí, chẳng hạn như các nhà khoa học hoặc các chuyên gia học tập.

Definition - What does Curriculum vitae mean

CV. A summary of a job applicant's professional experience and educational background, along with other relevant information regarding the candidate's qualifications. The curriculum vitae is similar to a resume, but is used more frequently by candidates who have published works in journals, such as scientists or academic professionals.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *