Cusec

Định nghĩa Cusec là gì?

CusecCusec. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cusec - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị không chính thức của một sân khối của một dòng chảy trong một giây. Xem thêm cumec.

Definition - What does Cusec mean

Informal unit of one cubic yard of a flow in one second. See also cumec.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *