Deep discount

Định nghĩa Deep discount là gì?

Deep discountGiảm giá sâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep discount - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đáng kể hơn số tiền chiết khấu bình thường.

Definition - What does Deep discount mean

Substantially more than the normal discount.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *