Deep in money option

Định nghĩa Deep in money option là gì?

Deep in money optionSâu trong tùy chọn tiền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep in money option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lựa chọn khó có thể đi hết tiền trước khi hết hạn.

Definition - What does Deep in money option mean

Option unlikely to go out of money prior to expiration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *