Default probability plan

Định nghĩa Default probability plan là gì?

Default probability planKế hoạch khả năng mặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default probability plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm mua chống lại sự thất bại của người vay được hưởng lương bổng hoặc của nhà thầu hoặc nhà cung cấp của thất bại trong việc cung cấp hoặc thực hiện theo thoả thuận.

Definition - What does Default probability plan mean

Insurance cover bought against a borrower's failure to pay or a contractor's or supplier's failure to deliver or perform as agreed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *