Default probability

Định nghĩa Default probability là gì?

Default probabilityXác suất mặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default probability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ chắc chắn rằng một công ty cụ thể sẽ đi vào mặc định hoặc một bên của hợp đồng sẽ không thực hiện theo hợp đồng.

Definition - What does Default probability mean

Degree of certainty that a particular firm will go into default or a contractual party will not perform according to the contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *