Defect-free

Định nghĩa Defect-free là gì?

Defect-freeKhiếm khuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defect-free - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu chuẩn chất lượng mà nhiệm vụ mà thông số kỹ thuật cần được đáp ứng tất cả các thời gian.

Definition - What does Defect-free mean

Quality standard which mandates that specifications should be met every time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *