Defective title

Định nghĩa Defective title là gì?

Defective titleTiêu đề khiếm khuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defective title - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu đề để một tài sản hoặc tài sản bị suy yếu do khiếm khuyết ghi công khai, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường, phán đoán, lien hay cụ thể gánh nặng khác. Một tiêu đề khiếm khuyết không thể truyền đạt một cách hợp pháp các tài sản hoặc tài sản và do đó làm cho nó ế ẩm. Còn được gọi là danh hiệu xấu. Xem thêm đám mây trên tiêu đề.

Definition - What does Defective title mean

Title to an asset or property impaired by publicly recorded defect, such as a claim, judgment, lien or other specific encumbrance. A defective title cannot legally convey the asset or property and thus makes it unmarketable. Also called bad title. See also cloud on title.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *