Deferred reimbursement letter of credit (L/C)

Định nghĩa Deferred reimbursement letter of credit (L/C) là gì?

Deferred reimbursement letter of credit (L/C)Hoãn lại lá thư hoàn của tín dụng (L / C). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferred reimbursement letter of credit (L/C) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp theo đó các ngân hàng phát hành L / C cũng tài trợ nó. Ngân hàng trả tiền cho người thụ hưởng khi xuất trình các giấy tờ cần thiết nhưng sự chậm trễ sạc rằng số tiền người nộp đơn cho đến khi một ngày trong tương lai. Mục tiêu của nó thường là cho phép thời gian một ứng viên đủ lâu để bán lại hàng hoá được tài trợ.

Definition - What does Deferred reimbursement letter of credit (L/C) mean

Arrangement under which the bank issuing a L/C also finances it. The bank pays the beneficiary upon presentation of the required documents but delays charging that amount to the applicant until a future date. Its objective usually is to allow the applicant a period long enough to resell the financed goods.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *