Deming Application Prize

Định nghĩa Deming Application Prize là gì?

Deming Application PrizeGiải thưởng Ứng dụng Deming. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deming Application Prize - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cao nhất chất lượng giải thưởng mà có thể giành được bởi một cá nhân hay một công ty Nhật Bản. Thiết lập vào năm 1951 bởi những người tiên phong chất lượng Mỹ W. Edward Deming khi ông đang ở Nhật tư vấn cho doanh nghiệp trong nước, bây giờ nó được quản lý bởi Liên minh Nhật Bản các nhà khoa học & Engineers (JUSE). Còn được gọi là giải thưởng Deming.

Definition - What does Deming Application Prize mean

Highest quality-award that may be won by a Japanese individual or firm. Instituted in 1951 by the US quality pioneer W. Edward Deming while he was in Japan advising local firms, it is now administered by the Japanese Union Of Scientists & Engineers (JUSE). Also called Deming prize.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *