Demising wall

Định nghĩa Demising wall là gì?

Demising wallTường demising. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demising wall - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ranh giới ngăn cách không gian một người thuê nhà của từ đó của người kia, và từ hành lang chung. Còn được gọi là phân vùng demising hoặc tường bên.

Definition - What does Demising wall mean

Boundary that separates one tenant's space from that of the other, and from the common corridor. Also called demising partition or party wall.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *