Demo

Định nghĩa Demo là gì?

DemoBản giới thiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demo - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Rút gọn biểu tình.

Definition - What does Demo mean

1. General: Truncation of demonstration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *