Demoware

Định nghĩa Demoware là gì?

DemowareDemoware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demoware - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho một bản demo. Xem thêm License.

Definition - What does Demoware mean

Alternative term for a demo. See also shareware.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *