Detergency

Định nghĩa Detergency là gì?

DetergencyTẩy rửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Detergency - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng của một chất tẩy rửa để đất lift (bụi bẩn và dầu mỡ) từ một bề mặt bằng cách thay nó bằng hóa chất (được gọi là hoạt động bề mặt) mà tuân thủ dễ dàng hơn để bề mặt được làm sạch hơn để đất.

Definition - What does Detergency mean

Ability of a detergent to lift soil (dirt and grease) from a surface by displacing it with chemicals (called surfactants) which adhere more readily to the surface being cleaned than to the soil.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *