Determinant

Định nghĩa Determinant là gì?

DeterminantBản ngã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Determinant - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yếu tố hay yếu tố làm giới hạn hoặc định nghĩa một quyết định hay điều kiện.

Definition - What does Determinant mean

Factor or element that limits or defines a decision or condition.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *