Deterministic analysis

Định nghĩa Deterministic analysis là gì?

Deterministic analysisPhân tích xác định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterministic analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích của một vấn đề xác định, mà không cần dùng các xác suất của chuỗi sự kiện khác vào tài khoản.

Definition - What does Deterministic analysis mean

Analysis of a deterministic problem, without taking the probabilities of different event sequences into account.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *