Deterministic effect

Định nghĩa Deterministic effect là gì?

Deterministic effectHiệu lực thi hành xác định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterministic effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người do tiếp xúc với một chất độc hại có mức độ nghiêm trọng khác nhau với liều và mà một ngưỡng được cho là tồn tại.

Definition - What does Deterministic effect mean

Adverse effect on human health due to exposure to a hazardous substance whose severity varies with the dose and for which a threshold is believed to exist.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *