Detinue

Định nghĩa Detinue là gì?

DetinueDetinue. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Detinue - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tòa án quá trình trong đó một tài sản cá nhân sai lầm lấy được thu hồi để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của mình.

Definition - What does Detinue mean

Court process in which a wrongfully taken personal property is recovered for return to its lawful owner.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *