Detoxification

Định nghĩa Detoxification là gì?

DetoxificationGiải độc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Detoxification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Diệt của một độc (độc) chất từ ​​của một người thân, hay trung hòa hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của nó.

Definition - What does Detoxification mean

Removal of a poisonous (toxic) substance from a person's body, or neutralization or mitigation of its effects.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *