Direct search market

Định nghĩa Direct search market là gì?

Direct search marketThị trường tìm kiếm trực tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct search market - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thị trường, trung gian vắng mặt, trong đó giao dịch được tiến hành trực tiếp giữa người mua và người bán.

Definition - What does Direct search market mean

A market, absent intermediaries, in which transactions are conducted directly between buyers and sellers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *