Directional tariff

Định nghĩa Directional tariff là gì?

Directional tariffThuế hướng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directional tariff - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá cước áp dụng chỉ hướng về hoặc đi từ một điểm đến và không có trong cả hai hướng.

Definition - What does Directional tariff mean

Fare or freight rate applicable only toward or away from a destination and not in both directions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *