Directive interview

Định nghĩa Directive interview là gì?

Directive interviewPhỏng vấn chỉ thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directive interview - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho cuộc phỏng vấn có cấu trúc.

Definition - What does Directive interview mean

Alternative term for structured interview.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *