Directory advertising

Định nghĩa Directory advertising là gì?

Directory advertisingQuảng cáo danh bạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directory advertising - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quảng cáo xuất hiện trong một loại hình cụ thể của thư mục. Một ví dụ phổ biến của quảng cáo thư mục là những công ty quảng cáo diễn ra trong thư mục Yellow Pages.

Definition - What does Directory advertising mean

Advertising that appears in a specific type of directory. A popular example of directory advertising is those companies that place ads in the Yellow Pages directory.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *