Distribution pack

Định nghĩa Distribution pack là gì?

Distribution packGói phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution pack - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đóng gói thứ cấp cho một mục để tạo điều kiện phân phối và / hoặc bảo vệ nó trong quá trình phân phối.

Definition - What does Distribution pack mean

Secondary packaging for an item to facilitate its distribution and/or protect it during the distribution process.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *