Distribution right

Định nghĩa Distribution right là gì?

Distribution rightQuyền phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution right - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độc quyền của một chủ sở hữu bản quyền để phân phối các bản sao của tác phẩm gốc (cuốn sách, minh họa, chụp hình, ghi âm, phần mềm, vv) cho công chúng dưới hình thức bán, cho thuê, hoặc cho thuê.

Definition - What does Distribution right mean

Exclusive right of a copyright owner to distribute copies of the original work (book, illustration, photograph, record, software, etc.) to the public by sale, lease, or rental.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *