Distribution statement

Định nghĩa Distribution statement là gì?

Distribution statementTuyên bố phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution statement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ký hiệu dấu rằng một tài liệu theo phân loại an ninh của mình để đảm bảo nó được lưu thông duy nhất trong số những người nhận ủy quyền.

Definition - What does Distribution statement mean

Notation that marks a document according to its security classification to ensure it is circulated only among the authorized recipients.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *