Diversionary dumping

Định nghĩa Diversionary dumping là gì?

Diversionary dumpingNghi binh bán phá giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diversionary dumping - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình hình hoặc chương trình theo đó hàng hóa gần như thành được nhập khẩu vào một quốc gia, nơi chúng được tối thiểu chế biến thành các dạng thành phẩm để xuất khẩu sang nước thứ ba. Còn được gọi là hạ lưu bán phá giá.

Definition - What does Diversionary dumping mean

Situation or scheme under which almost-finished goods are imported into a country, where they are minimally processed into the finished form for export to a third country. Also called downstream dumping.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *