Division income

Định nghĩa Division income là gì?

Division incomeThu nhập phân chia. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Division income - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu nhập được tạo ra cho một công ty do các hoạt động của một trong những thành phần nhỏ hơn hoặc bộ phận của nó. Ví dụ, một công ty công nghệ lớn có thể bao gồm các bộ phận mang lại thu nhập từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như động cơ máy bay, máy tính và thiết bị sản xuất.

Definition - What does Division income mean

The income generated for a company by the operations of one of its smaller components or divisions. For example, a large technology company might be comprised of divisions that bring in income from different sources, such as aircraft engines, computers and manufacturing equipment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *