Estimated time of departure (ETD)

Định nghĩa Estimated time of departure (ETD) là gì?

Estimated time of departure (ETD)Ước tính thời điểm khởi hành (ETD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Estimated time of departure (ETD) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu và thời gian mà một hành trình không khí hoặc tàu dự kiến ​​sẽ khởi hành từ một thành phố được đặt tên hoặc cổng. Còn được gọi là thời gian dự kiến ​​khởi hành.

Definition - What does Estimated time of departure (ETD) mean

Data and time at which an air or ship journey is expected to depart from a named city or port. Also called expected time of departure.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *