Fixed order quantity

Định nghĩa Fixed order quantity là gì?

Fixed order quantitySố lượng đặt hàng cố định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed order quantity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp, trong đó mức độ hàng tồn kho liên tục theo dõi và cổ phiếu bổ sung được ra lệnh là cố định số lượng bất cứ khi nào ở tay cổ phiếu rơi xuống điểm sắp xếp lại.

Definition - What does Fixed order quantity mean

Arrangement in which inventory level is continuously monitored and replenishment stock is ordered is fixed quantity whenever at-hand stock falls to the reorder point.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *