Foot of head

Định nghĩa Foot of head là gì?

Foot of headChân đầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foot of head - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị cũ của áp lực nước. Một chân của đầu bằng khoảng 0,43 pound mỗi inch vuông (PSI), 29,90 milibar, hoặc 0,88 inch thủy ngân.

Definition - What does Foot of head mean

Older unit of water pressure. One foot of head equals about 0.43 pounds per square inch (PSI), 29.90 millibars, or 0.88 inches of mercury.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *