Half board rate

Định nghĩa Half board rate là gì?

Half board rateTỷ lệ ban nửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Half board rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn châu Âu cho giá phòng khách sạn bao gồm ăn sáng và chỉ có một bữa ăn bổ sung, thường bữa tối. Còn được gọi là tỷ lệ demi bảng, tỷ lệ lương hưu demi, tỷ lệ lương hưu rưỡi, hoặc kế hoạch mỹ sửa đổi. Xem thêm en tỷ lệ lương hưu.

Definition - What does Half board rate mean

European term for hotel room rate that includes breakfast and only one additional meal, usually dinner. Also called demi board rate, demi pension rate, half pension rate, or modified american plan. See also en pension rate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *