Foot pound per second

Định nghĩa Foot pound per second là gì?

Foot pound per secondBảng chân mỗi giây. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foot pound per second - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị cũ của quyền lực. Một pound chân mỗi giây tương đương khoảng 1,36 watt hoặc 0,002 mã lực.

Definition - What does Foot pound per second mean

Older unit of power. One foot pound per second equals about 1.36 watt or 0.002 horsepower.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *