Footsie

Định nghĩa Footsie là gì?

FootsieFootsie. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Footsie - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên phổ biến cho FTSE 100.

Definition - What does Footsie mean

Popular name for FTSE 100.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *