Force account work

Định nghĩa Force account work là gì?

Force account workViệc tài khoản có hiệu lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Force account work - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công trình xây dựng ký hợp đồng trả tiền cho trên cơ sở thời gian thực hiện và nguyên liệu tiêu thụ.

Definition - What does Force account work mean

Contracted construction work paid-for on the basis of time taken and material consumed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *