Force field analysis

Định nghĩa Force field analysis là gì?

Force field analysisPhân tích trường lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Force field analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật để xác định và phân tích các yếu tố tích cực của một tình huống mà sự giúp đỡ ( 'động lực') và các yếu tố tiêu cực cản trở ( 'kiềm chế lực lượng') một thực thể trong việc đạt được mục tiêu đề ra.

Definition - What does Force field analysis mean

Technique for identifying and analyzing the positive factors of a situation that help ('driving forces') and negative factors that hinder ('restraining forces') an entity in attaining its objectives.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *