Force field

Định nghĩa Force field là gì?

Force fieldTrường lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Force field - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khu vực xung quanh một cơ thể trong đó nó trải qua một hiệu ứng (hiệu lực) do sự hiện diện của thân thể khác. Xem thêm trường điện từ.

Definition - What does Force field mean

Region around a body in which it experiences an effect (force) due to the presence of another body. See also electromagnetic field.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *