Fourth dimension

Định nghĩa Fourth dimension là gì?

Fourth dimensionĐoạn thứ bốn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fourth dimension - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian. chiều thứ tư này là cần thiết cho việc định vị một sự kiện trong ngoài ba kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) cần thiết cho việc định vị một điểm trong không gian.

Definition - What does Fourth dimension mean

Time. This fourth dimension is required for locating an event in addition to the three dimensions (length, breadth, height) required for locating a point in space.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *