Fraction

Định nghĩa Fraction là gì?

FractionPhần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fraction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. lượng bằng số đó không phải là một số nguyên.

Definition - What does Fraction mean

1. Numerical quantity that is not a whole number.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *