Front desk

Định nghĩa Front desk là gì?

Front deskQuầy lễ tân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front desk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bàn tiếp tân của một khách sạn hoặc nhà hàng.

Definition - What does Front desk mean

Reception desk of a hotel or restaurant.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *