Front fee

Định nghĩa Front fee là gì?

Front feePhí trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front fee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc thanh toán cần thiết để bắt đầu một hợp đồng mua bán.

Definition - What does Front fee mean

The payment required to initiate a purchase agreement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *