Front end

Định nghĩa Front end là gì?

Front endKết thúc trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front end - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vào lúc bắt đầu, khi thành lập, hoặc giao diện.

Definition - What does Front end mean

At the beginning, inception, or interface.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *