Full costing

Định nghĩa Full costing là gì?

Full costingDự toán kinh phí đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full costing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho sự hấp thụ dự toán kinh phí.

Definition - What does Full costing mean

Alternative term for absorption costing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *