Half commission man

Định nghĩa Half commission man là gì?

Half commission manNgười đàn ông hoa hồng nửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Half commission man - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cá nhân cố gắng để thu hút khách hàng mới để mua các khoản đầu tư thông qua một công ty đầu tư cụ thể. Các cá nhân sẽ nhận được một nửa số tiền kiếm được, trong khi nửa còn lại được giữ lại bởi các công ty đầu tư.

Definition - What does Half commission man mean

An individual who tries to engage new clients to buy investments through a particular investment firm. The individual will receive one half of the fee earned, while the other half is retained by the investment firm.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *